Memorabilia

 

Mats Eilertsen -Memorabila- 

Mats Eilertsen Trio + Trio Mediaeval

 

Anna Maria Frimann Henriksen, vocal

Jorunn Lovise Husan, vocal

Linn Andrea Fuglseth, vocal

Harmen Fraanje, piano

Thomas Strønen, drums

Mats Eilertsen, bass/compositions

NXN2003 - digital front.jpg

Mats Eilertsen Trio i møte det unike vokalensemblet Trio Mediaeval.

Memorabilia, -begivenheter, gjenstander, episoder og hendelser som er minneverdige-,

Musikk skrevet av Mats Eilertsen. Tekstene er hentet fra Tor Ulvens poesi, et lite utvalg av hans tekster som representerer nydelige presise poetiske blikk og skråblikk på tilværelsen, betraktinger om erindringer, minner og situasjoner.

-Om Tro. Tvil. Tid. Løsøre.

Hva samler vi opp og hva sitter vi egentlig igjen med av betydningsfulle minner, gjenstander, hendelser i løpet av et liv? Husker vi og vektlegger vi de samme ting og hendelser?

For å spenne lerretet ytterligere er disse vakre verdslige og konkrete tekstene kontrastert av liturgiske tekster fra messen, Sanctus, Agnus Dei, Gloria m.m, for å sette det hele i et godt gammeldags, guddommelig lys og perspektiv. I tillegg er det improviserte instrumentale passasjer som parafraserer, kommenterer og dikter videre på det skrevnematerialet.

Memorabilia, skrevet i 2016 for Trondheim JazzFestival.

 

————————————————–

Consists of music composed by Mats Eilertsen. The lyrics are borrowed from Tor Ulven’s poetry, a small selection of his texts that represent beautiful, precise and poetic views and alternative takes on our existence, contemplations on reminiscences, memories and situations.

Mainly about what our memory consists of, after all the days lived, what images, what episodes remains in our memory!

Do we remember and emphasize the same, even if we do experience the same?

In order to broaden the canvas even further, these beautiful, earthly and concrete texts are contrasted by liturgy from the Mass; Sanctus, Agnus Dei, Gloria and more, which puts it all into a good old-fashioned divine light and perspective. There are also improvised instrumental passages which paraphrase, comment and further develop the written material.

Premiered at the Trondheim JazzFestival, May 2016.

 

 

v3_highres

Photo: Hans Fredrik Asbjørnsen

 

Other photos from Thor Egil Leirtrø

 

 

Minutter, kanskje timer av din egen eksistens

som du har glemt, men som jeg

husker. Du lever et hemmelig liv

i en annens minne

(Tor Ulven)

 

Minutes, perhaps hours

of your own existence

 that you have forgotten,

but which I

remember. You live

a secret life

in the memory of another.